Vindico Safety - Utvecklar och tillverkar datorvagnar och laddskåp

Strömförbrukning för bärbara datorer vid laddning

Detta dokument förklarar på ett enkelt sätt hur man kan resonera kring strömförbrukningen för bärbara datorer vid laddning i datorvagn eller laddskåp.

Informationen i det kan sammanfattas med:

  • För att ladda en normal bärbardator krävs klart mindre än en Ampere (A) oftast mindre än 0,5 A.
  • Det är rimligt att ett 10A-uttag kan klara av att ladda upp emot 20 datorer men knappast därutöver.
  • Det är rimligt att ett 16A-uttag kan klara av att ladda upp emot 30 datorer men knappast därutöver.
  • Ett laddskåp kan klara fler datorer än en datorvagn.
  • Med en laddkraftfördelare kan fler datorer laddas med enfasuttag.

Läs mer i produktbladet ni finner här…

(För att spara filen på din dator: Högerklicka på länken och välj “Spara som/Save as”)