Vindico Safety - Utvecklar och tillverkar datorvagnar och laddskåp

SS3492 Klassade skåp

SS3492 är en klassning som frekvent krävs av bland annat försäkringsbolag vid förvaring av många datorer. Klassningens definition enligt Wikipedia är:

Säkerhetsskåp avser förvaringsskåp av stålplåt (tjocklek minst 4 mm) och som uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 3492‐2005.

Skåpen saknar brandskydd, men ger relativt god flamsäkerhet. De är avsedda för förvaring av föremål och handlingar som är stöldbegärliga, såsom tobaksvaror, videokassetter, läkemedel och stöldbegärliga kapitalvaror såsom bärbara datorer.

Läs mer om skåpen via länken till produktblad/datablad här intill eller här.