Vindico Safety - Utvecklar och tillverkar datorvagnar och laddskåp

LLL – Lönsamt

Det är lönsamt att sälja fysisk datorsäkerhet

Marginaler
Marginalerna på våra produkter är goda, inte minst i jämförelse med datorhårdvara.

Merförsäljning
Fysisk datorsäkerhet är ofta merförsäljning till den ursprungliga affären.

Återförsäljar fokuserat
Försäljning sker endast genom återförsäljare och alla återförsäljare behandlas lika.