Vindico Safety - Utvecklar och tillverkar datorvagnar och laddskåp

LLL – Lokalt

Produkterna tillverkas lokalt och vår försäljning är lokal.

Tillverkning sker på västkusten
Våra produkter tillverkas till allra största delen i egen regi i Varberg och Falkenberg. Detta ger en flexibilitet i utformningen, full kontroll över kvalitén på produkterna och möjliggör mindre serier av specialprodukter för specifika behov.

All försäljning är lokal
Tack vare våra återförsäljare finns vi representerade i hela landet och har genom dem många nära kundrelationer.

Enkel reklamationshantering
Vår lokala tillverkning och stora aktivitet på marknaden gör att vi hanterar reklamationer på ett enkelt sätt, antingen genom besök hos slutkunden eller genom att vi “tar hem” produkterna och utför justeringaar.