Vindico Safety - Utvecklar och tillverkar datorvagnar och laddskåp

Våra säkraste laddskåp (SSF3492)

SS3492 skåp Uni Safe

UniSafe har ett brett sortiment av lösningar för förvaring, transport och laddning av datorer och surfplattor. När det ställs extra höga krav på säkerheten rekommenderar vi skåp som är klassade enligt SS3492 (alternativt SSF3492), vilket är det högsta krav på stöldskydd som försäkringsbolagen ställer för datorer.

Klassningens definition enligt Wikipedia är: Säkerhetsskåp avser förvaringsskåp av stålplåt (tjocklek minst 4 mm) och som uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 3492‐2005.

Läs mer om skåpen på vår här eller ladda ner produktblad här!

Tre varianter

Vi delar upp vårt sortiment, vad gäller SS3492 klassade skåp, i tre varianter:

  1. Säker förvaring, skåp som är gjorda för att förvara datorerna säkert där det ej ges möjlighet till laddning
  2. Säker enskild förvaring, skåp som är utrustade med låsbara fack för individuell inlåsning av datorer
  3. Säker förvaring med laddning, skåp som är gjorda för både förvaring och laddning av datorer. Dessa är utrustade med ventilation för att hålla nere temperaturen inne i skåpet.

Läs mer om skåpen på vår här eller ladda ner produktblad här!

Mer om SS3492 och SSF3492, som är identiska normer med olika publiceringsdagar, kan ni hitta här (Wikipedia) eller här (Stöldskyddsföreningen).