Vindico Safety - Utvecklar och tillverkar datorvagnar och laddskåp

Telefonproblemen är lösta

Vi har haft telefonproblem men dessa är lösta, har ni haft svårt att nå oss vänligen försök igen…

Tidigare meddelande löd:

Telefonproblem:
Våra telefoner och vår växel har stora störningar vilket bland annat gör att vi inte kan ta emot samtal eller ringa. Vänligen använd mejl för kommunikation. Adresser finns nedan. Vår förhoppning är att problemet skall lösas under måndagen…

Fredrik Hössner: Fredrik.hossner(at)unisafe.se
Peter Gustafsson: Peter.gustafsson(at)unisafe.se
Gunilla Lundgren: gunilla.lundgren(at)unisafe.se
Ernst Persson: ernst.persson(at)unisafe.se