Vindico Safety - Utvecklar och tillverkar datorvagnar och laddskåp

UniCabinet, det säkraste laddskåpet?

I början av året lanserade vi UniCabinet, ett laddskåp för individuell inlåsning av laptops och för en dryg månad sedan började vi erbjuda detta skåp medUniCabinet 12 elektroniska kodlås. Detta gör att vi idag erbjuder ett av marknadens säkraste skåp då säkerheten finns i flera olika dimensioner:
– UniCabinet, kan utan extra kostnader levereras olika höjder, med plats från tre till tolv datorer. Detta möjliggör en skolmiljö där så kallade “hot spots” minimeras. Genom användning av lägre skåp undvikes skapandet av slutna rum i skolmiljön. Detta är enligt BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) en nyckelfaktor i skolsäkerhetsarbetet. Se BRÅs rapport “Att förebygga brott och problembeteenden i skolan”

– UniCabinet, kan levereras med elektroniskt lås vilket möjliggör så kallade flytande skåp. Det betyder att eleverna inte har fasta skåp utan kan välja ett skåp vid behov. Vilket gör att det behövs färre skåp än antalet elever och att investeringen i skåp kan hållas nere.
– UniCabinet, är ett fysiskt sett mycket säkert skåp som levereras med ett separat låsbart fack (teknikerfacket) för fläkt och elanslutningar.
För mer information läs här eller kontakta oss!

Uni Safe Försäljnings AB
Bergfotsgatan 3a
43135 Mölndal
www.unisafe.se
info@unisafe.se