Vindico Safety - Utvecklar och tillverkar datorvagnar och laddskåp

Första order på en ny typ av datorvagn

Uni Safe Försäljnings AB har via sin återförsäljare Atea erhållit en första order på en ny datorvagn för laddning och säker förvaring av små laptopdatorer. Den första kunden är Ale Kommun.

Den nya datorvagnen är anpassad för de små datorer, Classmate från Intel, som Ale kommun kommer att använda för sina elever i åldrarna 6-9 år i ett pilotprojekt. För Ale kommun har det varit viktigt att hitta en kostnadseffektiv och säker lösning för både förvaring och laddning av datorerna, varför man kontaktade Uni Safe, som nu har tagit fram denna nya specialvagn baserad på en av Uni Safes befintliga produkter.

”Det är vår tro och förhoppning att detta pilotprojekt kommer att bli lyckat, vilket kommer att innebära att andra kommuner kommer att följa efter Ale Kommuns satsning på datorer för elever redan i 6-årsåldern. Detta i sin tur kommer att innebära behov av vår nya datorvagn, vilket naturligtvis är positivt”, säger Carl Schneider, verkställande direktör i Vindico Security AB

Denna första order är på 23 vagnar och leverans kommer att påbörjas inom 4 veckor.